Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV - XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG NGUYỄN

Địa chỉ:11A Đường Silicat, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 0274.3795125 Fax: 0274.3795126

Email: bdncon@gmail.com

Thông tin liên hệ
Họ tên:
Email:
(E-mail)
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung: